Copyright 2020 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Preferencje startowe dla zawodników z powiatów kwidzyńskiego i tczewskiego / Participation benefits for competitors from Kwidzyn and Tczew counties

Ze względu na współpracę UMKS Kwidzyn z samorządami Kwidzyna, Prabut, Gniewu i Powiatu Kwidzyńskiego oraz ich wsparciem finansowym dla Pomorze Sprint Cup 2019, organizatorzy postanowili stworzyć promocyjną ofertę startową dla wszystkich mieszkańców powiatu kwidzyńskiego i powiatu tczewskiego.

Due to the cooperation of UMKS Kwidzyn and the local authorities of Kwidzyn, Prabuty, Gniew and Kwidzyn County, and with their financial support for the Pomorze Sprint Cup 2019, the organisers decided to create a discount starting offer for all residents of Kwidzyn and Tczew counties.

Zawodnicy z tych powiatów niezrzeszeni w Polskim Związku Orientacji Sportowej mogą liczyć na preferencyjne opłaty startowe, zawarte w biuletynie informacyjnym zawodów (sprawdź w zakładce „Biuletyny”). Organizatorzy przygotowali trasy w kategoriach wiekowych od K10 i M10 (czyli dziewczęta i chłopcy do lat 10-ciu) aż do K75 + i M85+. Przygotowane są też trasy K10N i M10N oraz rodzinne (wyznaczone w terenie wstążeczkami) , dzięki czemu najmłodsi mogą być spokojni, że dotrą do mety ale poczują już smak prawdziwej rywalizacji podczas biegu na orientację.

 

Competitors from these counties who do not belong to the Polish Orienteering Federation will be offered preferential starting fees, as specified in the newsletter of the competition (please check the tab ‘Newsletters’). The organisers have prepared routes for the age categories from K10/M10 (i.e. girls and boys up to 10) to K75+ and M85+. There are also routes K10N and M10N as well as family routes (marked with ribbons in the field), so the youngest orienteers may be certain that they will reach the finish line, and they will undoubtedly feel the taste of real competition during the run!

f t g m