Copyright 2021 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Wspaniała trasa po zamku w Malborku / Wonderful route around the castle in Malbork!

Doskonałą atrakcję zafundowało nam Muzeum Zamkowe w Malborku.

The Malbork Castle Museum offered us an excellent attraction!

Ze względów epidemicznych nie ma w tej chwili możliwości zwiedzania komnat i pomieszczeń zamkniętych zamku ale otwarto właśnie fantastyczną „Zieloną trasę”, która prowadzi zwiedzających po wszystkich zakamarkach dziedzińców zamkowych. Po części z nich będziemy biegać więc trasa niedostępna będzie dla zawodników przed pierwszym etapem PSC. To dlatego właśnie zmieniliśmy kolejność startów. „Zielona trasa” poprowadzi Was zarówno po murach Przedzamcza, wokół Zamku Dolnego  ale też wprowadzi Was na Zamek Średni i Wysoki oraz niezwykle rzadko odwiedzane Ogrody Wielkich Mistrzów, gdzie biegać nie będziemy. Rozmawiamy w tej chwili o specjalnej ofercie dla zawodników oraz wydłużeniu dla nas zwiedzania w piątek 27.08 i jeśli tylko coś ustalimy natychmiast przekażemy Wam informację. Którędy wiedzie „Zielona trasa” i co Was na niej czeka możecie zobaczyć tutaj. Wszystko doskonale opisane będzie też w indywidualnych audioprzewodnikach w języku polskim, angielski, niemieckim i rosyjskim, co pozwoli każdemu na samodzielne zwiedzanie.

Więcej bieżących informacji o Muzeum Zamkowym w Malborku znajdziecie na ich stronie internetowej tutaj, a o "Zielonej trasie" tutaj.

 

For epidemic reasons, it is not possible to visit the chambers and closed rooms of the castle at the moment, but a fantastic ‘green route’ has just been opened. It will lead visitors around all nooks and crannies of the castle courtyards. We will run around some of them, so the route will not be available for competitors before the first stage of the PSC. That is why we have changed the order of your starts. The ‘green route’ will not only run along the walls of the castle’s outer yard and around the Lower Castle, but it will also invite you to the Middle Castle and High Castle as well as the rarely visited Gardens of the Grand Masters where we will not race. We are currently discussing a special offer for our competitors and extending our tour on Friday, August 27. We will inform you immediately as soon as we confirm these arrangements. Here you can see which way the ‘Green Route’ goes and what awaits you there. Moreover, everything will be described in detail in individual audio guides in Polish, English, German and Russian, which will allow everyone to do the sightseeing on their own.

More updated information about the Malbork Castle Museum is available on its website here and about ‘green route’ here

f t g m