Copyright 2021 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Zgłoszenia na PSC 2021 w kategorii elity / Registration for PSC 2021 in the elite category

Przypominamy, że w związku z zaliczaniem 1 i 4 etapy zawodów do WRE (World Ranking Event), wszyscy zawodnicy startujący w kategorii K21E i M21E, poza zgłoszeniem przez formularz zgłoszeniowy Polskiego Związku Orientacji Sportowej (PZOS), muszą zgłosić się na te 2 etapy zawodów również poprzez IOF Eventor.

We kindly remind you that due to inclusion of the 1st and 4th stage of the competition in the WRE (World Ranking Event), all competitors taking part in K21E and M21E categories, in addition to registration through the Polish Orienteering Federation (POF) form, have to register for these 2 stages also through IOF Eventor.

Formularz zgłoszeniowy Polskiego Związku Orientacji Sportowej (PZOS)

Koniecznym jest również posiadanie aktualnej licencji międzynarodowej IOF.

Zgłoszenia IOF Eventor Etap 1 / Zgłoszenia IOF Eventor Etap 4

Zawodniczki w kategorii K21E i K21A będą biegały w różnym czasie na tych samych trasach, co skutkować będzie połączeniem tych kategorii do polskiego rankingu. Taka sama sytuacja będzie w kategoriach męskich M21E i M21A.

Po ostatecznym zamknięciu listy zgłoszeń (16.08) wszystkie zawodniczki i zawodnicy niezgłoszeni przez IOF Eventor przesunięci zostaną przez organizatora do kategorii K21A i M21A. Zgodnie z regulaminem WRE, w 1 i 4 etapie PSC 2021 zaliczanymi do WRE, zawodnicy i zawodniczki startować będą w kolejności odwrotnej do miejsc zajmowanych w Rankingu Światowym sprinterskiego biegu na orientację (Sprint Orienteering World Ranking) publikowanym na dzień zamknięcia zgłoszeń, czyli 16.08. Zawodnicy nieposiadający  w tym dniu wywalczonych punktów Sprint WRE startować będą na początku stawki w kolejności rozlosowanej przez organizatora.  

W etapie 2 i 3 PSC2201 (niezaliczanymi do WRE) zawodnicy z tych kategorii będą mieli losowane minuty startowe niezależnie od miejsc zajmowanych w Sprint WRE.

Aktualny Ranking Światowy w sprinterskim biegu na orientację

 

 

Polish Orienteering Federation (POF) registration  form

Moreover, it is necessary to have a valid IOF international licence.

Registration IOF Eventor Stage 1 / Registration IOF Eventor Stage 4

Female competitors in K21E and K21A categories will run at different times on the same routes, which will result in adding these categories to the Polish ranking. The same method will be implemented in the men's categories M21E and M21A.

After the final closing of the entry list (16.08), all competitors not registered via IOF Eventor will be moved by the organiser to K21A and M21A categories. According to the WRE rules and regulations, in the 1st and 4th stage of PSC 2021, competitors will start in an order reverse to their position in the Sprint Orienteering World Ranking published on the day of closing the registration, i.e. 16.08. Competitors who do not have Sprint WRE points on that day will start at the beginning of the starters in an order drawn by the organiser. 

In stages 2 and 3 of the PSC 2021 (not included in the WRE), all competitors in these categories will have their starting minutes drawn regardless of their Sprint WRE position.

Current Sprint Orienteering World Ranking

f t g m