Copyright 2021 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

„Zielona Trasa” po Zamku / ‘Green Route’ around the Castle

Ograniczenia związane z COVID-19 legły u podstaw wymyślenia przez Muzeum Zamkowe w Malborku wspaniałej trasy turystycznej nazwanej „Zieloną Trasa”.

COVID-19 restrictions were the reason why the Castle Museum in Malbork came up with the idea of creating a wonderful tourist route called the ‘Green Route’.

Dziś okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę i trasa jest wręcz  oblegana.  Dlatego wszystkim zawodnikom chcącym skorzystać z tej atrakcji zalecamy wcześniejszą (możliwie szybką) rezerwację biletów i audiobooków. Szczegóły dotyczące trasy znajdziecie tutaj.

Today it has turned out that they hit the bull's eye and the route is almost ‘besieged’ by visitors! Therefore, all competitors who wish to use this attraction are advised to book their tickets and audiobooks earlier (as soon as possible). Details of the route can be found here.

f t g m