Copyright 2021 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Lista zawodników z GPS / GPS runner list

Na wszystkich etapach wybrani zawodnicy wybranych kategorii wiekowych biegać będą z urządzeniami GPS otrzymanymi od organizatorów.

At all stages, selected competitors of the selected age categories will run with GPS devices received from the organizers.

Na poszczególnych etapach będą to:

E1 – W21E, M21E – wszyscy zawodnicy

E2 – W14, W16, W18, M14, M16, M18 – wybrani zawodnicy

E3 – W14, W16, W18, M14, M16, M18 – wybrani zawodnicy

E4 – W21E, M21E – wszyscy zawodnicy

Urządzenia będą do pobrania przed startem w Biurze Zawodów (w centrum zawodów, a nie na starcie). Wytypowani zawodnicy mają obowiązek biegania z urządzeniami GPS po groźbą dyskwalifikacji. Lista zawodników którym przydzielono urządzenia GPS dostępna będzie na stronie internetowej zawodów w zakładce „Wyniki”, W tym samym miejscu dostępne będą tracki live z urządzeń GPS, które włączane będą w trakcie trwania zawodów.

 

At individual stages, these will be:

Stage 1 (E1) – W21E, M21E – all competitors

Stage 2 (E2)  – W14, W16, W18, M14, M16, M18 – selected competitors

Stage 3 (E3)  – W14, W16, W18, M14, M16, M18 – selected competitors

Stage 4 (E4)  – W21E, M21E – wszyscy zawodnicy

The devices will be available for download before the start at the Competition Office (in the competition center, not at the start). Selected competitors are required to run with GPS devices after the threat of disqualification. The list of competitors who have been assigned GPS devices will be available on the competition website in the "Results" tab. In the same place, live tracks from GPS devices will be available, which will be turned on during the competition.

f t g m