Copyright 2021 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Trasy etapu 1 / Stage 1 routes

Ze względu na niepowtarzalny urok i jedyną możliwość biegania po Zamku w Malborku,  za zgodą Senior Advisor IOF, trasy w niektórych kategoriach etapu 1 zastały wydłużone o ok. 15%.

Due to the unique charm and the only possibility to run around the Castle in Malbork, with the consent of the Senior Advisor IOF, the routes in some categories of stage 1 were extended by approx. 15%.

f t g m