Copyright 2021 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Zmiana strefy startu E2 / Change of start area E2

Chcąc poprawić komfort sanitarny zawodników, zmieniamy organizację strefy startu E2.

In order to improve the sanitary comfort of competitors, we are changing the organization of the E2 start zone.

Na tym etapie strefa startu zostanie zamknięta o godz. 10.00 dzięki czemu zawodnicy będą mogli korzystać z dodatkowych toalet w strefie mety aż do chwili startu pierwszego zawodnika. Strefa startu w tym czasie będzie zwiększona o przejście pomiędzy centrum zawodów a strefą startu

Przypominamy też, że w centrach zawodów E3 i E4 czynne będą zarówno toalety zewnętrzne jak i te w budynkach szatni, gdzie dodatkowo czynne będą również prysznice.

At this stage, the start area will be closed at 10.00 a.m. Competitors will be able to use additional toilets in the finish zone in this way until the first competitor starts. The start area at this time will be increased by the transition between the competition center and the start area.

We would also like to remind you that both outdoor toilets and those in sports locker rooms will be open in competition centers E3 and E4, where showers will also be open.

f t g m