Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

PSC 2023 - World Ranking Event

Dobra wiadomość dla wszystkich zawodników z kategorii W 20 i M20!

Good news for all W 20 and M20 athletes!

Decyzją organizatorów i przy akceptacji Kontrolera IOF, trasy dla zawodniczek z kategorii W20 i W 21E oraz zawodników z kategorii M20 i M21E będą te same, a minuty startowe ustalone tak by wszyscy Ci zawodnicy i zawodniczki mogli rywalizować o punkty do World Ranking Event i sprawdzić się w rzadko rozgrywanym Knock Out Sprincie.
To świetna wiadomość przede wszystkim dla wszystkich zawodników z kategorii W20 i M20, którzy za chwilę dołączą do elity.
W związku z tą decyzją prosimy wszystkich zawodników zgłoszonych w kategoriach W20 i M20 o dodatkowe zgłoszenie się na IOF Eventor, co jest warunkiem zdobywania punktów WRE.

https://eventor.orienteering.org/Events?startDate=2023-05-01&endDate=2023-05-31&organisations=1&mode=List&disciplines=Foot


By the decision of the organisers and with the approval of the IOF Controller, the routes for the W20 and W 21E female athletes and the M20 and M21E male athletes will be the same and the starting minutes set so that all these male and female athletes can compete for World Ranking Event points and test themselves in the rarely held Knock Out Sprint.
This is great news especially for all W20 and M20 athletes who are about to join the elite.
In view of this decision, we ask all athletes entered in the W20 and M20 categories to make an additional entry on the IOF Eventor as a condition for earning WRE points.

https://eventor.orienteering.org/Events?startDate=2023-05-01&endDate=2023-05-31&organisations=1&mode=List&disciplines=Foot

 

f t g m