Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

PSC2023 - trening dla mieszkańców Kociewia / PSC2023 - training for Kociewie residents

Dla wszystkich Kociewiaków lubiących bieganie i duże wyzwania ale którzy nie próbowali jeszcze biegania z mapą, mamy doskonałą wiadomość.

For all residents of Kociewie who like running and big challenges but who have not yet tried running with a map, we have excellent news.

UMKS Kwidzyn  - organizator Pomorze Sprint Cup 2023, chcąc zachęcić mieszkańców miast gospodarzy do uczestnictwa w zawodach, przeprowadzi imprezę szkoleniową  aby można było poznać zasady i samodzielnie poczuć klimat biegu na orientację. W czwartek 11 maja  w Pelplinie przygotuje specjalną trasę szkoleniową na niewykorzystywanym podczas zawodów fragmencie mapy. Start i meta około 2 km trasy w godzinach 16.30 – 17.30 zlokalizowana będzie na parkingu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie przy ul.  Sambora 5A (GPS  53.929924, 18.699245). Zapraszamy wszystkich do spróbowania swoich sił i skorzystania z porad i podpowiedzi doświadczonych zawodników UMKS Kwidzyn. Zapraszamy. Do udziału na trasie szkoleniowej i i startu lub kibicowania podczas zawodów.

Zapisy na zawody (cały cykl lub pojedyncze etapy) na  https://orientharper.pl/?cmp=entries&action=entryList&id=202

 

UMKS Kwidzyn - the organiser of the Pomorze Sprint Cup 2023, wanting to encourage the inhabitants of the host cities to participate in the competition, will hold a training event so that they can learn the rules and feel the atmosphere of orienteering themselves.On Thursday 11 May in Pelplin, it will prepare a special training route on a section of the map not used during the competition. The start and finish line of the approximately 2 km route from 4.30 p.m. to 5.30 p.m. will be located at the car park of the Municipal Public Library in Pelplin at 5A Sambora Street (GPS 53.929924, 18.699245). Everyone is welcome to try their hand at it and benefit from the advice and guidance of experienced UMKS Kwidzyn players. You are welcome. To participate on the training route and start or cheer during the competition.

Registration for the competition (the whole cycle or single stages) at https://orientharper.pl/?cmp=entries&action=entryList&id=202. 

 

plakat 2023 zaproszenie na trening

f t g m