Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

15 maja zamykamy zgłoszenia na PSC 2023 / On 15 May, we close applications for PSC 2023

Dziś ostatni dzień zgłoszeń na Pomorze Sprint Cup 2023!!!

Today is the last day to entry for the Pomorze Sprint Cup 2023!!!


Zawodnicy posiadający licencje PZOS zgłaszają się na https://orienteering.org.pl/pzos/detail/entries/834 , a Ci nie posiadający polskiej licencji zawodniczej na https://orientharper.pl/?cmp=entries&action=entryList&id=202 .
Zawodnikom i zawodniczkom z kategorii W/M20 i W/M21E przypominamy też, że jeśli chcą powalczyć o punkty do Rankingu Światowego, koniecznie muszą się dziś zgłosić również na IOF Eventor https://eventor.orienteering.org/Events?startDate=2023-05-01&endDate=2023-05-31&organisations=1&mode=List
W związku z pytaniami niektórych zawodników informujemy, że do zgłoszenia na IOF Eventor potrzebne jest posiadanie numeru IOF ID, a kwota pojawiająca się podczas zgłaszania dotyczy opłaty startowej na zawody i zgłoszenie to nie wymaga żadnych, dodatkowych opłat.

Competitors with PZOS licences register at https://orienteering.org.pl/pzos/detail/entries/834 , and those without a Polish competitor's licence at https://orientharper.pl/?cmp=entries&action=entryList&id=202 .
We would also like to remind athletes in the W/M20 and W/M21E categories that if they want to fight for points for the World Ranking, it is essential that they also register today on the IOF Eventor https://eventor.orienteering.org/Events?startDate=2023-05-01&endDate=2023-05-31&organisations=1&mode=List .
Due to questions from some athletes, we would like to inform you that you need an IOF ID number to enter on the IOF Eventor and the amount that appears when you enter is for the entry fee for the event and this entry does not require any, additional fees.

f t g m