Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

relacje telewizyjne w internecie na żywo / Internet TV relation live

Każdego dnia zawodów od pełnej godziny przez 15 minut w telewizji internetowej Kwidzyn.TV, będzie można śledzić bezpośrednie relacje „na żywo” z niektórych fragmentów tras.

Every day of the competition, you will be able to watch LIVE reports from some sections of the routes on the Internet television Kwidzyn.TV for 15 minutes at every full hour.

Czytaj więcej: relacje telewizyjne w internecie na żywo / Internet TV relation live

Treningi 13, 17, 18, 19 i 20 sierpnia / Trainings on 13th and 17th–20th August

Proszę wszystkich zawodników o podanie do wtorku 11 sierpnia do godz. 20.00 informacji o zapotrzebowania na ilość map treningowych na poszczególne dni. W środę i czwartek, 19 i 20 sierpnia istnieje możliwość zakupu map z samą warstwicą. Koszt mapy treningowej, zgodnie z biuletynem zawodów, 5 zł za egzemplarz. Mapa dojazdów do parkingów na mapach treningowych w zakładce „Teren i mapy”.

All runners are asked to provide information concerning the number of training maps needed for particular days by Tuesday 11th August, at 20:00 (8 p.m.). On Wednesday 19/08 and Thursday 20/08 you will be able to buy maps with contour lines only. The price of a training map, according to the newsletter of the competition, is PLN 5 per copy. The map of access to car parks of training maps is available in the tab “Terrain and maps”.

Trening 13.08. / Training on 13th August

Na prośbę niektórych zawodników, w czwartek 13.08. będzie można potrenować na trasie treningowej przygotowanej w ramach Pomerania Orienteering Festival. Trening czwartkowy odbędzie się na tej samej mapie co trening wtorkowy (18.08). Do treningu wykorzystana zostanie zaktualizowana mapa z Mistrzostw Polski w nocnym biegu na orientację w 2012 roku. Teren ma podobną charakterystykę co teren pierwszego etapu.

At the request of some players, on Thursday 13/08 you will be able to check yourself in a training route prepared as part of Pomerania Orienteering Festival. The Thursday training will be organised with the same map as the Tuesday training (18/08). For this training we use the updated map of the Polish Championship of Night Orienteering from 2012. The area has similar terrain characteristics to the area of Stage 1.

Parametry wszystkich tras / Parameters of all routes

W zakładce „Teren i mapy” dostępne są już parametry tras na wszystkie 3 etapy Grand Prix Polonia 2015

In the tab “Terrain and maps” you will find the parameters of the routes of all 3 stages of Grand Prix Polonia 2015.

Noclegi na hali / Accommodation in the sports hall

Do wszystkich osób rezerwujących nocleg na hali sportowej wysłane zostały e-maile z potwierdzeniem noclegu. Jeśli któryś z zawodników nie otrzymał tego potwierdzenia proszę o pilny kontakt. Jednocześnie informujemy, że ze względu na powierzchnię hali nie ma już możliwości kolejnych rezerwacji.

All the people who booked accommodation in the sports hall were sent e-mails confirming their reservation. If any participant hasn’t received the confirmation yet, please contact us immediately. Note that, due to the limited area of the hall, we cannot accept any more accommodation requests.

Start w kategorii Open 1 / Start in the category Open 1

Ze względu na szkoleniowo – rodzinny charakter kategorii Open 1, start zawodników w tej kategorii odbywać się będzie w dowolnej minucie czasu pracy startu, obok namiotu startowego, uruchamiając czas ze stacji startowej.

Due to the training and family character of the category Open 1, participants of this category will be able to start at any minute within the working time of the start section, next to the start tent, by initialising the run time from a starting station.

Minuty startowe / Starting minutes

W zakładce „Zgłoszeni” zamieszczone zostały minuty startowe zawodników na wszystkie etapy Grand Prix Polonia.

In the tab “Participants” you will find starting minutes for the participants of all 3 stages of Grand Prix Polonia.

Ponad 400 zawodników / Over 400 participants

Ponad 400 zawodników reprezentujących 65 klubów z 9 krajów zgłosiło swój udział w tegorocznej 33 edycji międzynarodowych zawodów w biegach na orientację Grand Prix Polonia 2015 w Kwidzynie. Najliczniej obsadzone są kategorie młodzieżowe, kobiece K14 i męskie M12 i M14. Jednak, co powinno nas bardzo cieszyć, jedną z najliczniejszych jest również kategoria K10N, w której mamy nadzieję wystartują początkujące, przyszłe polskie mistrzynie.

Over 400 runners representing 65 clubs from 9 countries declared their participation in this year’s edition (33rd) of the International Orienteering Competition Grand Prix Polonia 2015 in Kwidzyn. The most numerous categories are those for teenagers: K14 for girls, and M12 and M14 for boys. Moreover, one of the most popular categories – and we are very proud to announce it – is also the category K10N in which we hope to see future Polish champions.

f t g m