Copyright 2022 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Zmiana skali map / Change of scale of maps

Ze względu na dużą szczegółowość map zmianie uległy skale map dla niektórych kategorii wiekowych. Wszystkie mapy dla kategorii K55/60 i starsze oraz M60 i starsi skala 1:7500, e - 2,5 m . We wszystkich pozostałych kategoriach skala 1:10000, e - 2,5 m .

Due to the fact that maps are greatly detailed, their scales for some age categories have been changed. All the maps for the category K55/60 and older (for women) as well as M60 and older (for men) have the scale 1:7500, E 2.5 m. For all the other categories the scale is 1:10000, E 2.5 m.

f t g m