Copyright 2022 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Start w kategorii Open 1 / Start in the category Open 1

Ze względu na szkoleniowo – rodzinny charakter kategorii Open 1, start zawodników w tej kategorii odbywać się będzie w dowolnej minucie czasu pracy startu, obok namiotu startowego, uruchamiając czas ze stacji startowej.

Due to the training and family character of the category Open 1, participants of this category will be able to start at any minute within the working time of the start section, next to the start tent, by initialising the run time from a starting station.

f t g m