Copyright 2021 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Wyniki / Results

LIVE TV z kilku kamer / LIVE TV with several cameras

 

Listy startowe kategoriami /Starting lists by categories

Listy startowe klubami /Starting lists by clubs

 

Wyniki na żywo - live results

Etap 1 / Stage 1

Etap 2 / Stage 2

Etap 3 / Stage 3

Etap 4 / Stage 4

 

Wyniki oficjalne - Official results

Wyniki

Results 

Międzyczasy

Splits

Win Splits 

Wynik po etapie

Results after stages

Klas. Drużynowa

Team classification

E1 E1 E1 E1 E1
E2 E2 E2 E1+E2 E1+E2
E3 E3 E3 E1+E2+E3 E1+E2+E3
E4 E4 E4 E1+E2+E3+E4  

 

GPS live

Na wszystkich etapach wybrani zawodnicy wybranych kategorii wiekowych biegać będą z urządzeniami GPS otrzymanymi od organizatorów. Na poszczególnych etapach będą to:

At all stages, selected competitors of the selected age categories will run with GPS devices received from the organizers. At individual stages, these will be:

Etap 1 / Stages 1          M21E          W21E

Etap 2 / Stages 2          W14     W16     W18      M14     M16     M18

Etap 3 / Stages 3          W14     W16     W18      M14     M16     M18

Etap 4 / Stages 4          M21E          W21E

UWAGA!  Zmiana zasad wydawania urządzeń GPS

Na prośbę zawodników i Senior Advisor IOF, organizatorzy zmienili miejsce wydawania urządzeń GPS. Urządzenia GPS wydawane będą zawodnikom przy wejściu do strefy startu. Prosimy wszystkich zawodników o ich odbiór od razu  wchodząc do strefy startu.

Wytypowani zawodnicy mają obowiązek biegania z urządzeniami GPS po groźbą dyskwalifikacji. Lista zawodników którym przydzielono urządzenia GPS dostępna będzie na stronie internetowej zawodów w zakładce „Wyniki”, W tym samym miejscu dostępne będą tracki live z urządzeń GPS, które włączane będą w trakcie trwania zawodów.

 

ATTENTION! Change in the rules for issuing GPS devices

At the request of the competitors and Senior Advisor IOF, the organizers changed the place of issuing GPS devices. GPS devices will be issued to competitors at the entrance to the start area. We ask all competitors to pick them up immediately by entering the start area.

Selected competitors are required to run with GPS devices after the threat of disqualification. The list of competitors who have been assigned GPS devices will be available on the competition website in the "Results" tab. In the same place, live tracks from GPS devices will be available, which will be turned on during the competition.

E1, E4 Stage 1, 4 Wszyscy zawodnicy / All competitors K21E, M21E
     
E2, E3 Stage 2, 3    
W14 Imię Nazwisko
  Maja Kula 
  Wiktoria Włodarczyk 
  Jaśmina Olejnik
  Alicja Borek
  Antonina Biskupska
  Antonina Mianowska
  Malgorzata Porzycz
W16    
  Iga Muller
  Antonina Słońska
  Daria Mikuła
  Jowita Pudełek
  Iga Mikuła
  Maja Lamparska 
     
W18    
  Hanna Perfikowska 
  Katarzyna Cepurdej
  Adranna Filipiak
  Wiktoria Doreń
  Zofia Wrześniak
  Nina Cepurdej
     
M14    
  Filip Wodzicki
  Antoni Chodlewski
  Krzysztof Ukleja
  Wiktor Rygielski
  Paweł Perfikowski
  Tomasz Zieliński
  Wiktor Droń 
  Adam Zaremba
     
M16    
  Tomasz Rzeńca
  Jędrzej Pachnik
  Oskar Wesołowski
  Kacper Podworski
  Tymoteusz Bultrowicz
  Paweł Wójcik
     
M18    
  Stanisław Wołek
  Mateusz Kula
  Krzysztof Wójtowicz
  Wiktor Muller
  Ignacy Słomczyński
  Jan Sztranek 
  Grzegorz Nowak 
f t g m