Copyright 2021 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

„Nogat” Sp. z o.o. wśród partnerów PSC 2021 / Nogat Sp. z o.o. among PSC 2021 partners

Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp.  z o.o. z Kałdowa koło Malborka dołączyło do grona partnerów PSC . 

The company Nogat Sp. z o.o. from Kałdowo near Malbork has joined the group of PSC partners. 

 „Nogat” jest największym w regionie przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za uzdatnianie i dostarczanie wody dla całej aglomeracji Malbork, w której skład wchodzą:  Miasto Malbork, Gmina Wiejska Malbork, Gmina Nowy Staw i  Gmina Lichnowy. Firma jest również największym w okolicy przedsiębiorstwem zajmującym się też przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzyskiwaniem  surowców. Tak jak bieg na orientację, niezwykle mocna związana jest więc ze środowiskiem naturalnym i jak nikt w regionie dba o jego jak najlepszy stan. Witamy w gronie naszych partnerów  i dziękujemy za wsparcie.

 Nogat is the largest company in the region responsible for the treatment and supply of water for the entire Malbork agglomeration, including the town of Malbork, the Rural Commune of Malbork, Nowy Staw Commune and Lichnowy Commune. Nogat is also the largest company in the area dealing with waste processing and disposal as well as the recovery of raw materials. Just like the orienteering race itself, it is therefore strongly associated with the natural environment and cares about its best condition like no other company in the region. Welcome to the group of our partners and thank you for your support!

f t g m