Copyright 2021 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Zmiana kolejności rozgrywania etapów PSC 2021!!! / Changed order of stages PSC 2021 !!!

Ze względu na rekomendacje Kontrolera Zawodów oraz chęć udostępnienia Wam do zwiedzania jak najszybciej całego terenu największej średniowiecznej twierdzy w Europie – Zamku w Malborku, postanowiliśmy zmienić kolejność rozgrywania poszczególnych etapów PSC 2021 i przyspieszyć godzinę rozegrania pierwszego etapu.

Due to the recommendations of the Competition Controller and our desire to make the whole area of the largest medieval fortress in Europe – the Malbork Castle – available for sightseeing as soon as possible, we decided to change the order of the PSC 2021 stages and chose an earlier time to begin the first stage.

Dzięki tym zmianom oraz otwarciu przez Muzeum Zamkowe „zielonej trasy zamkowej” będziecie mieli czas i teren po którym można będzie się poruszać bez ograniczeń.

Kalendarz startów w tegorocznym PSC wyglądać będzie więc następująco:

E1 – 13.00 - 15.00 – Malbork

E2 – 10.00 - 12.00 – Malbork

E3 – 16.30 - 18.30 – Nowy Staw

E4 – 10.30 - 12.00 – Dzierzgoń

W związku z tą zmianą poprawiony też został już biuletyn nr 1 zawodów

 

Thanks to these changes as well as the opening of the ‘green castle route’ at the Castle Museum, you will have time and area to move around without any limitations.

The calendar of starts in this year’s PSC will therefore be as follows:

S1 – 13.00 - 15.00 – Malbork

S2 – 10.00 - 12.00 – Malbork

S3 – 16.30 - 18.30 – Nowy Staw

S4 – 10.30 - 12.00 – Dzierzgoń

The competition buleletin no.1 has already been updated due to this change.

f t g m