Copyright 2022 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Treningi 13, 17, 18, 19 i 20 sierpnia / Trainings on 13th and 17th–20th August

Proszę wszystkich zawodników o podanie do wtorku 11 sierpnia do godz. 20.00 informacji o zapotrzebowania na ilość map treningowych na poszczególne dni. W środę i czwartek, 19 i 20 sierpnia istnieje możliwość zakupu map z samą warstwicą. Koszt mapy treningowej, zgodnie z biuletynem zawodów, 5 zł za egzemplarz. Mapa dojazdów do parkingów na mapach treningowych w zakładce „Teren i mapy”.

All runners are asked to provide information concerning the number of training maps needed for particular days by Tuesday 11th August, at 20:00 (8 p.m.). On Wednesday 19/08 and Thursday 20/08 you will be able to buy maps with contour lines only. The price of a training map, according to the newsletter of the competition, is PLN 5 per copy. The map of access to car parks of training maps is available in the tab “Terrain and maps”.

f t g m