Copyright 2022 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

GPP2015_Teren_i_Mapy

 

Parametry tras                       Parameters of routes 

 

ETAP I 

– mapa „Białki - Otłówko" - aktualność lipiec 2015” – skala dla kat. K/M 60 i starsi 1:7 500, pozostałe kategorie 1;10000

e- 2,5 m autor : Jarosław Bartczak

teren zróżnicowany, o sporych przewyższeniach i bardzo ciekawej mikrorzeźbie terenu, częściowo o utrudnionej przebieżności

 

STAGE 1 

 – map “Białki – Otłówko” – will be updated in July 2015 – scale for the category K/M 60 and older – 1:7 500, for other categories – 1:10000

 E 2.5 m author : Jarosław Bartczak

 Varied terrain, with considerable elevations and a very interesting micro-terrain structure, partly difficult runnability

 

  bialki teren 1             bialki teren 2

 

ETAP II

– mapa „Pólko" - aktualność lipiec 2015” – skala dla kat.K/M 60 i starsi 1:7 500, pozostałe kategorie 1;10000

e- 2,5 m autor : Jarosław Bartczak

teren zróżnicowany, o sporych przewyższeniach, w większości o dobrej lub bardzo dobrej  przebieżności

STAGE 2

 – map “Pólko" – updated in July 2015 – scale for the categoryK/M 60 and older – 1:7 500, for other categories – 1:10000

 E 2.5 m author : Jarosław Bartczak

 Varied terrain, with considerable elevations, mostly good or very good runnability

 polko teren 1             polko teren 2

 

ETAP III

– mapa „Kwidzyn - Miłosna II" - aktualność lipiec 2015” – skala dla kat. K/M 60 i starsi 1:7 500, pozostałe kategorie 1;10000

e- 2,5 m autor : Jarosław Bartczak

teren zróżnicowany, o sporych przewyższeniach, częściowo o utrudnionej lub bardzo utrudnionej przebieżności

STAGE 3

– map “Kwidzyn – Miłosna II” – updated in July 2015 – scale for the category K/M 60 and older – 1:7 500, for other categories – 1:10000, E 2.5 m author : Jarosław Bartczak

Varied terrain, with considerable elevations, partly difficult or very difficult runnability

             milosna 1           milosna 2

Stara mapa "Kwidzyn - Miłosna" - aktualność marzec 2011

Old map "Kwidzyn - Miłosna" - updated in March 2011


Etap Turystyczny

– mapa historyczna centru Kwidzyna - aktualność 1936r.” – skala około 1;10000

teren miejski z ciekawą architekturą, z dużą ilością obiektów zabytkowych, trasa krajoznawczo - rekreacyjna i prowadzić będzie po najciekawszych miejscach centrum kwidzyna.

 Touristic Stage

 – historical map of the centre of Kwidzyn – updated in 1936 – scale: about 1:10000

 Town area with interesting architecture, with a lot of historic buildings, this sightseeing and recreational route will lead to the most interesting places in the centre of Kwidzyn

 

 sprint.www

Filmy video z terenu wszystkich trzech etapów zawodów oraz Zespołu Katerdralno - Zamkowego w Kwidzynie, centrum Etapu Turystycznego.

 Videos of all three stages of the competition and the Cathedral and Castle Complex in Kwidzyn, centre of the Touristic Stage

 

Etap I / Stage 1           Etap II / Stage 2        EtapIII / Stage 3         Etap Turystyczny / Touristic Stage   

 

Trening – Poniedziałek 17.08. 

Centrum z parkingiem – plac drzewny przy ul. Leśnej w Kwidzynie N: 53˚69’34” E: 18˚94’65”

Południowy fragment mapy „Kwidzyn - Południe", aktualność kwiecień 2015, skala 1:10000, e - 5 m

Teren ze sporą ilością fragmentów o utrudnionej przebieżności (jeżyn i porostów), spore przewyższenia

 

Training – Monday 17/08

The centre with a car park – Plac Drzewny (Tree Square) in Leśna Street in Kwidzyn

N: 53˚69’34” E: 18˚94’65”

Southern section of the map “Kwidzyn – South”, update: April 2015, scale 1:10000, E 5 m

The area with a lot of sections of more difficult runnability (blueberry and ferns), large hills

           kwidzyn poludnie 1     kwidzyn poludnie 2

 

Trening – Wtorek 18.08.

Centrum przy przejeździe kolejowym w Sadlinkach - parking przy Zespole Szkół w Sadlinkach, centrum 200 m w kierunku wschodnim N: 53˚66’11” E: 18˚87’63”

Zachodni fragment mapy „Sadlinki", aktualność listopad 2014, skala 1:10000, e - 5 m

Teren w znacznej części z dobrą przebieżnością, z bardzo urozmaiconą mikrorzeźbą

Training – Tuesday 18/08

The centre at the railway crossing in Sadlinki – a car park by the School Complex in Sadlinki, the centre 200 m eastwards N: 53˚66’11” E: 18˚87’63”

Western section of the map “Sadlinki”, update: November 2014, scale 1:10000, E 5 m

The area for the most part with good runnability, with a very diverse micro-terrain

              sadlinki trening 1     sadlinki trening 2

Trening – Środa 19.08.

Centrum z parkingiem – okolice Leśniczówki Białki N: 53˚67’88” E: 18˚91’54”

Wschodni fragment nowej mapy „Białki – Otłówko", aktualność lipiec 2015, skala 1:10000, e - 2,5 m

Teren z dobrą przebieżnością, spore przewyższenia z bardzo urozmaiconą mikrorzeźbą, bardzo gęsta sieć ścieżek i przecinek

Training – Wednesday 19/08

The centre with a car park – near the Forester Lodge in Białki N: 53˚67’88” E: 18˚91’54”

Eastern section of the new map “Białki – Otłówko”, update: July 2015, scale 1:10000, E 2.5 m

The area with good runnability, large hills with very diverse micro-terrain forms, very dense network of paths and clearings

             bialki trening 1     bialki trening 2

 

Trening – Czwartek 20.08.

Centrum z parkingiem przy Leśniczówce Pólko N: 53˚75’25” E: 18˚80’31”

Zachodni fragment nowej mapy „Pólko", aktualność lipiec 2015, skala 1:10000, e - 2,5 m

Mały fragment z dużymi przewyższeniami, większość mapy bardzo bogata mikrorzeźba z małą ilością ścieżek.

Training – Thursday 20/08

The centre with a car park, near the Forester Lodge in Pólko N: 53˚75’25” E: 18˚80’31”

Western section of the new map “Pólko", update: July 2015, scale 1:10000, E 2.5 m

A small section with large hills, for the most part the map includes a very rich micro-terrain with quite few paths.

 

           polko trening 1     polko trening 2 

 

f t g m